דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ברוך הבא אל האתר שלך!

 

הוסף תמונה חדשה, שנה את טקסט הפתיחה או הוסף רשימות חדשות לדף זה על-ידי לחיצה על לחצן העריכה לעיל. באפשרותך ללחוץ על 'מסמכים משותפים' כדי להוסיף קבצים, או ללחוץ על לוח השנה כדי ליצור אירועי צוות חדשים. השתמש בקישורים במקטע 'תחילת העבודה' כדי לשתף את האתר שלך ולהתאים אישית את מראה האתר.

 

 

 

 

 מסמכים משותפים

 
  
  
  
  
t1.pdf
  
22/11/2015 11:10Teacher T_1
نموذج طلب إجازة بدون راتب لعقد خاص.doc
  
05/11/2015 09:17Teacher T_1
نموذج طلب إجازة بدون راتب لعقد خاص1.pdf
  
02/11/2015 09:17Teacher T_1